Single Lever Shower Mixer

  • Gamme : Fonte
  • SKU : FON-CHR-40149
Description : Single Lever Shower Mixer, Wall Mounted